All

Wat is een afvalcontainer precies?

Wat is een afvalcontainer precies?

Een Afzetbak.nl , ook wel een prullenbak, afvalbak, afvalbak en afvalbak genoemd, is een utilitair type afvalcontainer, meestal vervaardigd van metaal of gegoten plastic. Het woord "vuilnis" en "mand" komen ook vaak voor in het Brits Engels; "can" en "trash" komen vaker voor in Amerikaans-Engels gebruik. In sommige gevallen wordt "afval" gebruikt om te verwijzen naar het volledige afvalproduct dat wordt geproduceerd door een industrie of commerciële activiteit. In andere gevallen wordt "afval" gebruikt om een enkele afvalcontainer te beschrijven. De termen "condensator" of "dispositor" kunnen ook worden gebruikt om te verwijzen naar afvalbakken.

afvalcontainer

Elk type afvalcontainer heeft zijn eigen set van eisen, die over het algemeen omvatten: voldoende ruimte voor plaatsing, gemakkelijke toegang voor inzameling en verwerking en verwijdering van het afval. Alle industrieën, zowel commercieel als residentieel, vereisen veilige werkomstandigheden voor personeel dat toegewezen taken uitvoert, evenals goede documentatie en rapportage. In de Verenigde Staten moeten industriële sectoren die grote hoeveelheden gevaarlijk afval produceren, zowel de federale als de staatswetten voor gevaarlijk afval naleven. Naast federale wetten hebben veel staten hun eigen statuten ontwikkeld met betrekking tot gevaarlijk afval. Veel staten eisen bijvoorbeeld dat fabrikanten van elektriciteitsdraad en bepaalde metalen externe opslagcontainers of aangewezen afvalcontainers maken voor het verwijderen van deze gevaarlijke stoffen.

De meeste openbare afvalcontainers zijn ontworpen om afval op te slaan op het terrein waar de afvalproductie plaatsvindt. Sommige zijn ontworpen om afval ter plaatse op te slaan in commerciële instellingen, terwijl andere voorzien in externe of residentiële opslag. Er zijn verschillende mogelijkheden voor afvalopslag, waaronder: open afval, gesloten afvalcontainer, flexibele overslag, bulkafval en stortsystemen. Open afval is de meest economische methode voor afvalopslag, maar sommige gemeenschappen hebben ook voorschriften die bedrijven verplichten om afval voor een bepaalde periode op het terrein op te slaan. Gesloten afvalcontainers zijn ontworpen om afval te verzamelen en vloeistoffen te bevatten.

Meer info over dit artikel: Afzetbak.nl

Posts created 39

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top